Vítejte na stránkách projekční kanceláře

Ing. Aleš Moudrý, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb 

 

Naše kancelář pro vás zpracuje všechny stupně projektové dokumentace staveb od ideové studie, přes dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení, až po prováděcí dokumentaci. Zajistíme veškerá povolení a rozhodnutí  potřebná k zahájení výstavby.

Kancelář se zabývá projekty rodinných a bytových domů, staveb občanské vybavenosti i stavebními rekonstrukcemi. Realizujeme rovněž projekty v oblasti technické infrastruktury (vodovodní, kanalizační, plynovodní řady a přípojky, komunikace), zpracováváme urbanistické studie (např. parcelace nově vznikajících lokalit) a zajišťujeme další související služby (např. radonový průzkum, hydrogeologický průzkum, průkaz energetické náročnosti budovy, hlukové studie atd.)

Poradíme s výběrem pozemku, osazením domu na pozemek nebo se změnami ve stávající projektové dokumentaci.