Inženýrská činnost

Spolupráce s naší projekční kanceláří pro vás znamená více volného času! Nemusíte strávit ani minutu na úřadech či doma vyplňovat složité nepřehledné úřední formuláře. Vše za vás uděláme my. A díky bohatým zkušenostem a znalostem mnohem rychleji.

 

Inženýrská činnost, kterou vám nabízíme, zahrnuje:

  • jednání se všemi dotčenými úřady
  • získání všech povolení a vyjádření dotčených orgánů
  • ověření stavebního záměru podle schváleného územního plánu obce
  • získání všech podkladů dotčených správců podzemních a nadzemních sítí
  • vyřízení územního rozhodnutí (územního souhlasu)
  • vyřízení stavebního povolení (ohlášení)
  • vyřízení dodatečného povolení stavby
  • vyřízení změny stavby před dokonením
  • vyřízení kolaudačního rozhodnutí
  • vyřízení vynětí ze zemědělského půdního fondu