Projekční činnost

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní projekční činnost pro realizaci stavebního díla od návrhu, zpracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení až po realizační dokumentaci. 

  • architektonický návrh stavby dle požadavků klienta včetně 3D vizualizace
  • projektová dokumentace pro územní řízení
  • projektová dokumentace pro územní souhlas (drobné stavby, přípojky)
  • projektová dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení
  • projektová dokumentace změny stavby před dokončením
  • projektová dokumentace dodatečného provedení stavby
  • prováděcí dokumentace
  • projektová dokumentace skutečného provedení stavby ke kolaudaci

 

Naše projekční kancelář Vám také nabízí vypracování specializovaných autorizovaných projektů topení, vzduchotechniky, vody a kanalizace, elektroinstalace, statiky, komunikací a požárně bezpečnostního řešení stavby.