Stavební dozor

Stavíte dům nebo přebíráte již hotovou stavbu? Nenechte se napálit od svých dodavatelů. Stavbu vašeho domu budeme řídit nebo jen překontrolujeme rozpočet projektu. Mít vlastní stavební dozor pro vás znamená nejen úsporu času, ale hlavně dodatečných zcela zbytečných výdajů za opravy nebo soudní tahanice.

 

Zajistíme:

 • výkon kompletního stavebního dozoru investora pro zajištění kvalitního provedení stavby a úsporu financí
 • odborný stavební dohled při stavbách prováděných svépomocí, kdy stavebník nemá odbornou kvalifikaci (vyžadováno zákonem)
 • konzultace před zahájením stavby
 • posouzení projektové dokumentace
 • pomoc při výběru stavební firmy
 • kontrolu smlouvy o dílo se stavební firmou
 • kontrolu položkového rozpočtu
 • pravidelný dozor nad prováděnými pracemi
 • kontrolu souladu prováděných prací s projektovou dokumentací
 • kontrolu vyúčtování za provedené práce
 • kontrolu odstranění vad a nedodělků
 • odbornou pomoc při přebírání bytů a rodinných domů po jejich dokončení od stavebních nebo developerských firem - zjištění vad a nedodělků, kvalita provedených prací