Další služby

 

V rámci naší činnosti dále nabízíme zajištění :  

  • průkazu energetické náročnosti budovy
  • geometrického zaměření
  • radonového průzkumu
  • hydrogeologického průzkumu
  • akustické studie
  • studie osvětlení a oslunění